فرمانداری نجف آباد
خانه
كارگروه و كميسيون ها

حوزه فرماندار

رديف

عنوان

1

شوراي تامين شهرستان نجف آباد و17 كميتة زيرمجموعه

2

شوراي معاونين و بخشداران فرمانداري شهرستان نجف آباد

3

شوراي اداري شهرستان نجف آباد

4

نشست كاركنان فرمانداري شهرستان نجف آباد

5

اتاق فكر فرمانداري شهرستان نجف آباد

6

ستاد  هماهنگي جهاد اقتصادي شهرستان نجف آباد

7

قرارگاه عدالت شهرستان نجف آباد

8

ستاد پدافند غير عامل شهرستان نجف آباد

9

نشست با جوانان شهرستان نجف آباد

10

انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد

11

شوراي فرهنگ عمومي شهرستان نجف آباد

12

ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان نجف آباد

13

ستاد حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي شهرستان نجف آباد

14

شوراي مشورتي ايثارگران شهرستان نجف آباد

 

كارگروه هاي زير مجموعه معاونت سياسي ـ اجتماعي

رديف

عنوان

1

تخصصي امور اجتماعي ، فرهنگي شهرستان نجف آباد

2

تخصصي سلامت و امنيت غذايي شهرستان نجف آباد

3

ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي

4

ستاد اجرايي برنامه راهبردي سوادآموزي شهرستان نجف آباد

5

كميته اوقات فراغت شهرستان نجف آباد

6

كميته حقوق شهروندي

7

كميته امنيت عمومي

8

كميته عفاف و حجاب

9

هيات نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد

10

هماهنگي سازمانهاي مردم نهاد و ادارات دولتي

11

هماهنگي امور مساجد

12

بانوان و خانواده

13

معاونت ادارات ستاد احياء امر به معروف شهرستان نجف آباد

14

شوراي امر به معروف و نهي از منكر فرمانداري شهرستان نجف آباد

 

كارگروه هاي زير مجموعه معاونت برنامه ريزي و عمراني

رديف

عنوان

1

كميته برنامه ريزي

2

بانكها

3

كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري

4

ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري

5

 ستاد پشتيباني طرح هجرت

6

ستاد پيگيري مصوبات سفر 

7

كميسيون حفاري

8

شوراي هماهنگي ترافيك 

9

ماده 61

10

مديريت پسماند

11

مسكن مهر

12

كميته حمل و نقل و سوخت

13

 ساماندهي گلزار شهدا

14

تعزيرات آرد و نان

15

شوراي مديريت بحران

16

شوراي صندوق خسارت 

17

كميته كار گروه تبصره 13

18

جانبازان و ايثارگران 

19

كميته آب و خاك و كشاورزي

20

مديريت سبز

21

تعزيرات حكومتي

22

كميته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي

تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 7271
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal