فرمانداری نجف آباد
خانه
دور اول

رديف

شرح پروژه

دستگاه اجرائي

جذب

(ميليون ريال)

درصدپيشرفت

فيزيكي بر

اساس تعهد صورت گرفته

1

اختصاص تسهيلات يارانه اي به منظور نوسازي و بهداشتي نمودن نانوائيهاي شهرستان

 

سازمان بازرگاني

 

1290

100

2

 اختصاص اعتبار جهت احداث و نوسازي 5 خانه بهداشتي و 2 مركز بهداشتي درماني شهرستان نجف آباد

دانشگاه علوم پزشكي

300

100

3

واگذاري 10408 شماره تلفن ثابت در شهرستان نجف آباد

اداره كل مخابرات

24000

100

4

تامين 5 ارتباط روستايي ديگر در

شهرستان نجف آباد

اداره كل مخابرات

4/0

100

5

راه اندازي 18 آنتن جديد تلفن همراه در شهرستان نجف آباد

اداره كل مخابرات

21600

100

6

بهره برداري از فيبر نوري

اداره كل مخابرات

3343440828

100

7

نصب و راه اندازي تجهيزات مربوط به مركز فناوري اطلاعات روستائي

اداره كل مخابرات

5/59

100

8

نصب و راه اندازي تعداد 139 دستگاه تلفن همگاني در سطح شهرستان

اداره كل مخابرات

 

100

9

پيش بيني اعتبار جهت عمليات شبكه هاي آبياري و زهكشي فرعي

 (3 و 4 ) عمليات آب و خاك تعاوني هاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني در لايحه بودجه سال 87 و طول برنامه چهارم توسعه

سازمان جهاد كشاورزي

2500

100

10

مطالعه و ايجاد زيرساخت و اختصاص تسهيلات يارانه اي مورد نياز احداث مجتمع هاي توليدي گلخانه اي

 شهرستان نجف آباد

سازمان جهاد كشاورزي

2340

100

11

اختصاص اعتبار براي انجام عمليات آبخيزداري و احياي قنوات در شهرستان نجف آباد

سازمان جهاد كشاورزي

400

100

12

احداث سالن تشريح در مجاورت گورستان عمومي نجف آباد

پزشكي قانوني

600

100

13

داده آمايي دفاتر املاك

واحد ثبتي نجف آباد

سازمان ثبت اسنادواملاك استان

800

100

14

پلاك گذاري املاك دهق – علويجه

سازمان ثبت اسناد و املاك استان

1114

100

15

اختصاص اعتبار جهت احداث يك واحد خدماتي – اداره تامين اجتماعي در

شهر علويجه

اداره كل تامين اجتماعي

1000

100

16

اختصاص اعتبار جهت احداث ، تجهيز و بهره برداري 18 واحد مسكوني براي معلولين ومددجويان تحت پوشش بهزيستي نجف آباد

اداره كل بهزيستي

900

100

17

اختصاص اعتبار جهت مقاوم سازي ساختمانهاي مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست ، بيماران رواني ، معلولين ذهني ، سالمندان و مجتمع هاي روستائي و شهري در شهرستان نجف آباد

اداره كل بهزيستي

 

171

100

18

پذيرش اعضاي جديد مازاد بر سهميه قبلي به منظور توسعه بيمه روستائيان استان از طريق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

شهرستان نجف آباد

صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير

-

100

19

تامين اعتبار جهت تهيه جهيزيه 200 نوعروس نيازمند تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان

 نجف آباد

كميته امداد امام خميني (ره)

 

1000

100

20

اختصاص اعتبار جهت كمك به تكميل و تجهيز اردوگاه فرهنگي تربيتي

شيخ بهائي

كميته امداد امام خميني (ره)

3000

100

21

انجام طراحي تصفيه خانه هاي

 شهرك صنعتي نجف آباد 

 در سالهاي 1386 و 1387

شركت شهركهاي صنعتي

800

100

22

اختصاص اعتبار جهت مرمت

و تكميل مصلاي دهق

استانداري اصفهان

1000

100

23

اختصاص اعتبار كمك بلاعوض براي شهرداريهاي شهرهاي داراي جمعيت

زير 50 هزار نفر شهرستان نجف آباد

استانداري اصفهان

1100

100

24

اختصاص اعتبار براي تهيه طرح جامع حمل و نقل ترافيك شهر نجف آباد

استانداري اصفهان

200

100

25

احداث ايستگاه آتش نشاني

شهر گلدشت

استانداري اصفهان

400

100

 

36

احداث ايستگاه آتش نشاني

شهر نجف آباد

استانداري اصفهان

150  ملي300 شهرداري

100

27

اختصاص 1 دستگاه ماشين آتش نشاني در اختيار شهرداري كهريزسنگ و 1 دستگاه فنيشر در اختيار شهرداري نجف آباد

استانداري اصفهان 

335

100

28

اختصاص يك دستگاه تراكتور

(نهضت آباد) و 2دستگاه موتورسيكلت

به دهياران شهرستان نجف آباد

استانداري اصفهان

 

260

100

29

پيش بيني اعتبارات مورد نياز اجراي شبكه هاي فاضلاب شهر ( نجف آباد )

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

50000

95

30

اختصاص اعتبار جهت بهينه سازي شبكه برق فرسوده روستائي و شهري در سطح شهرستان نجف آباد با مشاركت استان ( حاجي آباد )

شركت توزيع برق استان

380 استاني

100

31

اختصاص اعتبار جهت بهينه سازي شبكه برق فرسوده روستايي و شهري در سطح شهرستان نجف آباد

 با مشاركت استان (جلال آباد)

شركت توزيع برق استان

400 استاني

100

32

اعتبار جهت ساماندهي گلزار شهداي

 شهرستان نجف آباد .

بنياد شهيد و امور ايثارگران

500

100

33

اعتبار جهت ساماندهي گلزار شهداي شهرستان نجف آباد (جلال آباد )

بنياد شهيد و امور ايثارگران

290

100

34

احداث 350 واحد مسكوني روستاي از محل تسهيلات در سطح

شهرستان نجف آباد

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

6305

80

35

گاز رساني به 3 روستا در سطح شهرستان نجف آباد

علي آباد خيرآباد دماب

شركت گاز استان

10800

100

36

گاز رساني به 3 روستا در سطح شهرستان نجف آباد

 به گلدره – اشن – حسنيجه

شركت گاز استان

3200

100

37

تامين گاز شهرك صنعتي نجف آباد

شركت گاز استان

--

100

38

احداث يك سالن ورزشي در نجف آباد

اداره تربيت بدني

3417

100

39

احداث سالن ورزشي جوزدان

اداره تربيت بدني

1150

100

40

احداث سالن ورزشي گلدشت

اداره تربيت بدني

2174

100

41

اختصاص منابع مالي لازم جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سد و كارمزد يارانه مستقيم براي تسهيلات

سالهاي 1384 و 1385 و 1386

شهرستان نجف آباد .

سازمان كار و امور اجتماعي

6/3931

100

42

اختصاص اعتبار جهت تكميل

ورزشگاه كارگري نجف آباد .

سازمان كار و امور اجتماعي

400

100

43

بررسي راه اندازي يك واحد

فني و حرفه اي در دهق

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

1000

100

44

مطالعه طرح جامع شهر دهق

سازمان مسكن و شهرسازي

180

100

45

مطالعه طرح جامع شهر گلدشت

سازمان مسكن و شهرسازي

232

100

46

شروع به احداث واحد مسكوني

اجاره اي در علويجه 56 و دهق 76

سازمان مسكن و شهرسازي

تامين زمين

100

47

تامين زمين به شكل اجاره 99ساله به ميزان 872 واحد مسكوني و معرفي به بانك  كه472واحدبراي شهر علويجه

400واحد براي نجف آباد

سازمان مسكن و شهرسازي

تامين زمين

100

48

احداث مركز درماني در شهر گلدشت

سازمان مسكن و شهرسازي

5600

100

49

مطالعه احداث بيمارستان جايگزين در

شهر نجف آباد

سازمان مسكن و شهرسازي

0

100

50

تكميل و تجهيز دانشگاه پيام نور در

شهر نجف آباد

دانشگاه پيام نور

6000

100

51

كمك به راه اندازي واحد پيام نور در شهر دهق

دانشگاه پيام نور

53

100

52

كمك به راه اندازي واحد پيام نور در

شهر علويجه

دانشگاه پيام نور

53

100

53

تجهيز و راه اندازي ايستگاههاي پوشش شبكه ملي 

در روستاهاي نجف آباد

صدا و سيما

120

100

54

اختصاص اعتبار از محل فصل پنج براي كمك به فعاليتهاي فرهنگي

 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي

شهرستان نجف آباد

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي

65

100

55

اختصاص تعداد 4 هزار جلد كتاب به كتابخانه هاي ارشاد اسلامي

در سال 86 در شهرستان نجف آباد

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي

0

100

56

اختصاص اعتبار جهت مرمت

و تكميل 10 مسجد و بقاع متبركه 

 شهرستان نجف آباد

اداره كل اوقاف و امور خيريه

160

100

57

عمليات آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود و ساير حوزه ها

در شهرستان نجف آباد

اداره منابع طبيعي

4000

100

58

ايجاد 27 واحد تعاوني توليدي و خدماتي براي اشتغال 435 نفر با اولويت فارغ التحصيلان دانشگاهي

 در سطح شهرستان نجف آباد

اداره كل تعاون

0

100

59

اختصاص اعتبار جهت تأمين 2 دستگاه

موتورسيكلت جهت تقويت گشت سبز و كنترل حفاظت از مناطق

تحت مديريت نجف آباد

حفاظت

محيط زيست

18184

100

 

v      شايان ذكر است 24 پروژه نيز در دست اقدام مي باشد .
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 10845
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.