فرمانداری نجف آباد
خانه
اماكن تاريخي
1-عصارخانه بزرگ (آقا)

موقعيت بنا : نجف آباد – بازار

تاريخچه بنا: عصارخانه بزرگ نجف آباد واقع در بازار به عنوان يكي از قديمي ترين آثار شهر نجف آباد وبزرگترين عصارخانه استان مي باشد كه در نوع خود از لحاظ شيوه معماري و اصول فني كاربردي يكي از بي نظيرترين و منجصر به فردترين آثار دوره صفويه در ايران مي باشد

اين بنا در تاريخ 25/3/81 به شماره 5889 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است

2- برج كبوتر دو قلوي صفا

موقعيت بنا : نجف آباد – خيابان شريعتي

تاريخچه بنا: براي برجهاي كبوتر كمتر مي توان دوره خاصي را قايل شد اما با توجه به عناصر پيرامون و يا تاريخ قيد شده در بنا قابل تشخيص هستند بنابراين با توجه به خانه وابسته به برجها به احتمال زياد اين برجها ازآثار دوره صفوي مي باشند.

اين بنا در تاريخ 25/12/79 بشماره 3482 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

3- حمام باغ شاه(اخوت)

موقعيت بنا : نجف آباد – خيابان امام خميني– كوچه اخوت

موقعيت بنا: حمامين اخوت در دو مرحله بنا شده، بخش اول آن در سال 1315 هجري قمري توسط سيدابوالقاسم آيتي شروع ودر سال 1320 پايان يافته است بخش دوم به دليل افزايش جمعيت در منطقه و نياز عامه به حمام، گرمابه اي كوچكتر در سال 1329 به همت سيدعباس آيتي فرزند معمار حمام اول و همياري سيد ميرزا باقر حجتي، غلامحسين منتظري و غلامرضا حلاج در كنار حمام بزرگتر ساخته مي شود و از آن پس حمام بزرگتر بعنوان بخش مردانه وحمام تازه ساز و كوچكتر تحت عنوان حمام زنانه مورد استفاده قرار مي گرفته است.

اين بنا در تاريخ 23/6/82 بشماره 10206 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده و در حال حاضر توسط اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان در حال تعمير و مرمت است.4- مسجد ارشاد(هدايت)

موقعيت بنا : نجف آباد – خيابان امام خميني( غربي)

تاريخچه بنا: با توجه به ماده تاريخ موجود در بيت آخر اشعار كتيبه واقع در سر مسجد سال 1275 هـ – ق بنياد مسجد به پيشنهادو همت و نظارت حاج محمد امام جماعت وقت گذاشته شده است سبك و شيوه معماري بنا مربوط به دوره قاجار مي باشد اما در ادوار مختلف الحاقات و تزئينات و تعميراتي روي مسجد انجام گرفته است.

اين مسجد در تاريخ 23/6/82 بشماره 10207 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.5- مسجد نصيرخان

موقعيت بنا : نجف آباد – خيابان قدس غربي

تاريخچه بنا: با توجه به شيوه معماري اين مسجد در دوره قاجار بنا گرديده است در قسمت ورودي اصلي مسجد دو كتيبه سنگي وجود دارد كه بر روي يكي سال 1343 و در روي سنگ ديگر عمل علي حك شده است.

اين بنا در تاريخ 23/6/82 به شماره 10208 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.6- مدرسه آقا شيخ ابراهيم(حجتيه)

موقعيت بنا : نجف آباد –خيابان امام خميني (غربي)

تاريخچه بنا: اين بنا بدست و همت آقا شيخ ابراهيم رياضي يكي از علما معاصر بنيان گذاشته شد و بنا بر كتيبه موجود در سر در ورودي مدرسه و ماده تاريخ به كار برده شده در مصرع پاياني سال ساخت بنا 1361 هـ –ق مي باشد.

اين بنا در تاريخ 24/12/83 به شماره 11460 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است

7-برجهاي كبوتر جوي خارون

موقعيت بنا : نجف آباد – انتهاي خيابان رضايي جنوبي – محله بهارستان(شيخ آباد)

تاريخچه بنا: مجموعه باغ و برج كبوتر جوي خارون از ساخته هاي دوره معاصر است كه تاثيرات معماري اواخر قاجار در آن به چشم مي خورد سال ساخت آن دقيقاً معلوم نيست اما آنچه از تحقيقات محلي بدست مي آيد متعلق به حدود 70 تا 75 سال پيش است.

اين بنا در تاريخ 25/12/79 بشماره 3481 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.8- كاروانسراي جلوگير

موقعيت بنا : نجف آباد – بخش مهردشت – سه كيلومتري شمالي غرب خونداب و ده كيلومتري روستاي دماب واقع بر محور ارتباطي نجف آباد – گلپايگان

تاريخچه بنا: عصر طلايي ايجاد كاروانسراهاي ايراني متعلق به دوره صفوي است و با توجه به نوع معماري موجود در كاروانسراي جلوگير اين بنا متعلق به عصر صفوي مي باشد

اين بنا در تاريخ 10/3/82 به شماره 9047 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

9- كاروانسراي هسنيجه

موقعيت بنا : واقع بر محور ارتباطي نجف آباد –( بخش مهردشت) – گلپايگان بر سر سه راهي دهق ، علويجه ، حسين آباد

تاريخچه بنا: اين كاروانسرا از جمله مجموع 999 كاروانسراي شاه عباسي است كه در عصر طلايي كاروانسراسازي در عهد صفويه بنا گرديده

اين بنا در تاريخ 22/3/79 به شماره 2703 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

10- مسجد جامع جوزدان

موقعيت بنا : نجف آباد –شهر جوزدان

تاريخچه بنا: در بنا هيچگونه كتيبه اي موجود نمي باشد كه بتوان از روي آن به دوره ساخت و يا باني بنا پي برد ولي آنچه كه مسلم است سبك بنا متعلق به دوره تيموري است و قديمي ترين تاريخ موجود در روي سنگ قبور داخل گنبد خانه مربوط به سال 719 هـ- ق است

اين بنا در تاريخ 10/3/82 به شماره 9045 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.11- مسجد جامع دهق

موقعيت بنا : نجف آباد – بخش مهردشت، شهر دهق – محله بالا

تاريخچه بنا: مسجد جامع دهق بنائي است متشكل از دو دوره معماري شبستان قديمي هفتصد ساله و شبستان مربوط به دوره صفوي

اين بنا در تاريخ 24/12/83 به شماره 11459 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.12- قلعه حاج حسن(قلعه دماب)

موقعيت بنا : نجف آباد – بخش مهردشت –روستاي دماب – كنار جاده دهق - گلپايگان

تاريخچه بنا: برج و باروي بنا از آثار دوره قاجار است اما فضاهاي مسكوني داخل قلعه از زمان قاجار تا پهلوي متفاوت است.

اين بنا در تاريخ 10/3/82 به شماره 9046 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است
 
 آثار تاريخي ارزشمند ديگري در سطح شهرستان
 
 

رديف

نام اثر

تاريخ و شماره ثبت

قدمت

1

خانه سيد ابوالفضل رفيعي

24/5/85 به شماره 16310

دوره قاجار

2

خانه امام جمعه

ثبت شده در تاريخ 28/12/85

به شماره 18388

دوره قاجار

3

مسجد نبي اكرم

علويجه

ثبت شده در تاريخ 20/12/85

به شماره 18105

دوره قاجار

4

حمام گوره

علويجه

ثبت شده در تاريخ 28/12/85

به شماره 18772

دوره قاجار

5

خانه تاريخي زماني

ثبت شده در تاريخ 28/12/85

به شماره 18390

دوره قاجار

6

كاروانسراي حاج حيدري

ثبت شده در تاريخ 24/12/85

به شماره 11455

دو ه قاجار

وپهلوي

7

عصارخانه بابا حسن

ثبت شده در تاريخ 3/4/84

به شماره 12297

دوره قاجار

8

حسينيه اعظم

ثبت شده در تاريخ 15/8/84

 به شماره 13619

دوره قاجار و پهلوي

9

خانه گلشني و لطفي

ثبت شده در تاريخ 16/12/84

به شماره 14907

دوره قاجار

10

امامزاده ساره مريم

جوزدان

ثبت شده در تاريخ 3/4/84

به شماره 1907

دوره ايخانيان

11

قلعه علي احمد دماب

ثبت شده در تاريخ 24/12/83

به شماره 11595

دوره قاجار

12

خانه فضل الله زماني

ثبت شده در تاريخ 24 /12/84

به شماره 15179

دوره قاجار

13

قلعه سفيد

ثبت شده در تاريخ 17/3/85

به شماره 15143

دوره قاجار

14

خانه غلامحسين معيني

ثبت شده در تاريخ 24/8/85

به شماره 16215

دوره پهلوي

15

مسجد بازار

ثبت شده در تاريخ 24/8/85

به شماره 16228

دوره قاجار

16

برج كبوتر جوزدان

ثبت شده در تاريخ  6/12/85

به شماره 17618

دوره قاجار

17

خانه محمد باقر علويجه اي

ثبت شده در تاريخ 24/8/85

دوره قاجار

18

خانه حسن شفيعي

ثبت شده در تاريخ 8/11/85

دوره قاجار

19

عصارخانه بزرگ

(آقا)

ثبت شده در تاريخ 25/3/81

به شماره 5889

دوره صفوي

20

برج كبوتر دو قلوي صفا

ثبت شده در تاريخ 25/12/79

به شماره 3482

دوره صفوي

21

حمام باغ شاه

(اخوت)

ثبت شده در تاريخ 23/6/82

به شماره 10206

دوره قاجار

22

مسجد ارشاد

(هدايت)

ثبت شده در تاريخ 23/6/82

به شماره 10207

دوره قاجار

23

مسجد نصير خان

ثبت شده در تاريخ 23/6/82 

به شماره 10208

دوره قاجار

24

مدرسه آقا شيخ ابراهيم

(حجتيه)

ثبت شده در تاريخ 24/6/83

به شماره 11460

دوره قاجار

25

برجهاي كبوترخارون

ثبت شده در تاريخ 25/12/79

به شماره 3481

دوره قاجار

26

كاروانسراي جلوگير

ثبت شده در تاريخ 10/3/82

به شماره 9047

صفوي

27

كاروانسراي هسنيجه

ثبت شده در تاريخ  22/3/79

به شماره 2703

صفوي

28

مسجد جامع جوزدان

ثبت شده در تاريخ 10/3/82

به شماره 9045

تيموري

29

مسجد جامع دهق

ثبت شده در تاريخ 24/12/83

به شماره 11459

صفوي

30

قلعه حاج حسن(قلعه دماب)

ثبت شده در تاريخ 10/3/82

به شماره 9046

قاجار

31

مسجد و شبستان بازار

در شرف ثبت


32

مسجد و شبستان صفا

در شرف ثبت


33

مسجد و شبستان

شيخ احمد

در شرف ثبت


34

خانه هاي نوريان

در شرف ثبت


35

كاروانسراي تدين

(مجيدي)

در شرف ثبت


36

خانه هاي

شريف روحاني

در شرف ثبت


37

خانه هاي شريف تدين

در شرف ثبت


38

خانه هاي شريف آذري

در شرف ثبت


39

تيمچه رحماني(تدين)

در شرف ثبت


40

خانه ايران نژاد

در شرف ثبت


41

ميدان امام(باغ ملي)

در شرف ثبت


42

عصارخانه شاه آباد

در شرف ثبت


43

مسيرميرآبها و لتهاي تقسيم آب

در شرف ثبت


44

بافت بازار

در شرف ثبت


45

بافت كلي محدوه قديم شهر از نظر طراحي

در شرف ثبت


تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 13325
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.