فرمانداری نجف آباد
خانه
آمار شهدا و ايثارگران

آمار شهداء و ایثارگران شهرستان

 

1

 

تعداد کل شهدا

2583

 

2

 

تعداد شهدای بخش مرکزی

2498

 

3

 

تعداد شهدای بخش مهردشت

85

 

4

 

تعداد کل جانبازان

3870

 

5

 

تعداد کل آزادگان

388

 

6

 

خانواده چهار فرزند شهید

1

 

7

 

خانواده سه فرزند شهید

13

 

8

 

خانواده دو فرزند شهید

220

9

خانواده دارای تک فرزند ذکور

68

10

تعدادسرداران

77

 


 

شهدای ترور شهرستان نجف آباد نام

نام خانوادگی

نام پدر

تحصیلات

مسئولیت

تاریخ شهادت

محل شهادت

محل خاکسپاری

سید حسن

آیت

سید محمد رضا

دکتر

نماینده مجلس

1360/5/14

تهران

بهشت زهرا

محمد

منتظری

حسنعلی

حوزوی

نماینده مجلس

1360/4/7

تهران

حرم حضرت معصومه

 

شهداء مکه شهرستان

 

تاریخ شهادت 09/05/1366

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

1

 

آقای  مانده علی

پورقاسمیان نجف آبادی

محمد

 

2

 

خانم  خدیجه بیگم

آیت

سید مجتبی

 

3

 

خانم  زهرا بیگم

افلاکیان

اسد الله

 

4

 

خانم  صغری

حبیب اللهی

قربانعلی

 

5

 

خانم  خدیجه سادات

موسویان

سید احمد

 

 

شهید مکه شهرستان (شهید منا)

 

تاریخ شهادت 1394

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

1

 

عباسعلی

جوزی

محمد علی

2

بهرام

بهرامیان

جعفرقلی

 


 

اسامی سرداران شهید دفاع مقدس شهرستان نجف آباد  

ردیف

نام

نام خانوادگی

مسئولیت

تاریخ شهادت

محل شهادت

عملیات

محل خاکسپاری

1

احمد رضا

ابراهیمی

فرمانده گردان مهندسی

1365/4/19

فاو

پدافندی

جنةالشهداء

2

حسینعلی

ابوالقاسمی

فرمانده گردان

1364/11/21

خوزستان ، اروند رود

وافجر 8

جنةالشهداء

3

رمضان

امینی

جانشین گردان پیاده

1363/12/21

جزیره مجنون

بدر

جنةالشهداء

4

اسماعیل

انتشاری

فرمانده گردان مهندسی

1366/4/13

جاده باختران

نصر 5

جنةالشهداء

5

اکبر

انتشاری

فرمانده گردان ادوات

1363/12/23

مجنون

بدر

جنةالشهداء

6

عبدالحسین

ایزدی

فرمانده گردان

1361/5/1

خوزستان، پاسگاه زید

رمضان

جنةالشهداء

7

علی

ایمانیان

فرمانده گردان مهندسی

1361/1/2

محور دزفول - شوش

فتح المبین

جنةالشهداء

8

عبدالرضا

بی ریایی

فرمانده گردان مهندسی

1364/12/12

فاو

والفجر 8

جنةالشهداء

9

حسین

پارسا

فرمانده گردان مهندسی

1360/7/1

فیاضیه آبادان

ثامن الائمه

جنةالشهداء

10

علی محمد

پاینده

جانشین گردان تبلیغات

1362/12/5

مجنون

خیبر

جنةالشهداء

11

محمد رضا

پوراسماعیلی

فرمانده گردان

1365/4/12

ایلام، مهران

کربلای 1

جنةالشهداء

12

مصطفی

تقی جراح

فرمانده تیپ 61 محرم

1365/2/10

عراق ، فاو

وافجر 8

جنةالشهداء

13

غلامعلی

جعفری

فرمانده گردان

1358/7/17

خوزستن - ماهشهر

نصر

جنةالشهداء

14

عباسعلی

حاج امینی

فرمانده محور

1362/8/1

عراق،تنگه کنگرک

والفجر 4

جنةالشهداء

15

منصور

حاج امینی

جانشین گردان پیاده

1365/12/2

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

16

احمد

حجتی

تدارکات

1361/2/12

خوزستان ، خرمشهر

بیت المقدس

جنةالشهداء

17

ابوالقاسم

حجتی

فرمانده گردان مهندسی

1364/11/22

فاو

والفجر 4

جنةالشهداء

18

محمد علی

حجتی

فرمانده زرهی لشگر 25 کربلا

1360/9/8

سوسنگرد

طریق المقدس

جنةالشهداء

19

کاظم

حجتی

فرمانده گردان مهندسی

1365/4/19

فاو

پدافندی

جنةالشهداء

20

محمود

حری

فرمانده محور

1361/2/16

خوزستان ، خرمشهر

بیت المقدس

جنةالشهداء

21

رسول

حسنی

فرمانده محور

1362/7/28

کردستان ، ارتفاعات کنگرک

والفجر 4

جنةالشهداء

22

نادعلی

خاکی

فرمانده گردان استحکامات

1361/4/23

شلمچه

رمضان

جنةالشهداء

23

محسن

خدابنده

فرمانده گردان پیاده

1364/11/27

فاو

والفجر 8

جنةالشهداء

24

محمد علی

خرمیان

جانشین گردان پیاده

1365/10/4

ام الرصاص

کربلای 4

جنةالشهداء

25

عبدالحسین

ربیعیان

معاون فرمانده گردان

1361/3/2

خوزستان

بیت المقدس

جنةالشهداء

26

مهدی

رحیم زاده

مسئول تبلیغات لشگر

1366/7/24

الیگودرز

ماموریت

جنةالشهداء

27

حسن

روشنائی

فرمانده محور

1362/8/1

کردستان ، ارتفاعات کنگرک

والفجر 4

جنةالشهداء

28

عباسعلی

سالمی

عقیدتی

1364/11/28

عراق،فاو

والفجر 8

جنةالشهداء

29

حسن

سرباز

مسئول معاونت اطلاعات عملیات لشگر

1362/12/5

جزیره مجنون

خیبر

جنةالشهداء

30

غلامعلی

سعیدفر

جانشین عملیات قرارگاه

1365/10/21

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

31

حسینعلی

سمندری

فرمانده گردان

1360/12/28

خوزستان،کرخه

ام الحسین

جنةالشهداء

32

مرتضی

شفایی

جانشین گردان پیاده

1360/6/15

سر پل ذهاب

پدافندی

جنةالشهداء

33

بخشعلی

صادقپور

فرمانده گردان پیاده

1360/6/17

سر پل ذهاب

درگیری

جنةالشهداء

34

غلامرضا

صالحی

جانشین لشکر

1367/4/22

خوزستان ، عینخوش

تک و درگیری

جنةالشهداء

35

محمد مهدی

صالحی

جانشین اطلاعات عملیات

1366/1/21

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

36

حسینعلی

صفری

فرمانده گردان

1360

آبادان

ایزایی

جنةالشهداء

37

مهدی

طالب

فرمانده گردان

1361/2/17

خرمشهر

بیت المقدس

جنةالشهداء

38

حیدر علی

طالبی

فرمانده جبهه شوش

1359/9/17

شوش

درگیری

جنةالشهداء

39

اکبر

عاطفی

جانشین گردان زرهی

1361/3/4

خرمشهر

بیت المقدس

جنةالشهداء

40

لطفعلی

عباسی

فرمانده گردان پیاده

1360/12/6

چزابه

مولای متقیان

جنةالشهداء

41

محمد علی

عباسیان

جانشین گردان زرهی

1362/7/29

بانه سردشت

والفجر 4

جنةالشهداء

42

محمد رضا

عرشی

فرمانده گردان مهندسی

1366/4/13

جاده باختران

نصر 5

جنةالشهداء

43

عیاسعلی

عموقنبری

جانشین گردان پیاده

1364/6/20

اشنویه

قادر

جنةالشهداء

44

مهدیقلی

غلامی

فرمانده گردان پیاده

1364/6/20

اشنویه

قادر

جنةالشهداء

45

محمود

فاتح

جانشین گردان پیاده

1362/7/28

بانه سردشت

والفجر 4

جنةالشهداء

46

اکبر

فتاح المنان

فرمانده گردان قرارگاه

1361/10/20

دشت عباس

فتح المبین

جنةالشهداء

47

احمد

فزاد

فرمانده گردان

1359/7/2

خوزستان - اهواز

نامشخص

جنةالشهداء

48

محمد باقر

قادری

فرمانده زرهی لشگر 25 کربلا

1361/4/25

پاسگاه زید

رمضان

جنةالشهداء

49

حبیب اله

قدیریان

فرمانده گردان پیاده

1366/4/30

سقز

درگیری

جنةالشهداء

50

مهدی

قربعلی

مسئول تخریب

1362/12/28

عراق، جزیره مجنون

خیبر

جنةالشهداء

51

مهدی

قماشلویان

مسئول مخابرات لشگر

1365/11/4

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

52

حسنعلی

قنبری

فرمانده گردان

1361/1/5

رقابیه

فتح المبین

جنةالشهداء

53

حسینعلی

قوقه ای

فرمانده گردان پیاده

1361/7/11

دهلران موسیان

محرم

جنةالشهداء

54

احمد

کاظمی

فرمانده نزسا

1384/10/19

ارومیه

ماموریت

جنةالشهداء

55

اکبر

کامرانی

فرمانده گردان

1360/9/8

بستان

طریق المقدس

جنةالشهداء

56

مجید

کبیرزاده

فرمانده تیپ

1365/10/19

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

57

محمود

کمالی

فرمانده گردان استحکامات

1365/10/24

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

58

محمد رضا

گوسفند شناس

فرمانده گردان

1361/8/12

(دهلران(موسیان

محرم

جنةالشهداء

59

غلامرضا

محمدی

فرمانده گردان

1360/1/16

(آبادان(فیاضیه

پدافندی

جنةالشهداء

60

احمد

محمدی

فرمانده گردان مهندسی

1361/8/11

موسیان

محرم

جنةالشهداء

61

حسن

محمدی کیا

فرمانده گردان

1366/5/2

ایلام - میمک

نصر6

جنةالشهداء

62

حسن

مددی

جانشین گردان ادوات

1376/6/26

اهواز

اهواز

جنةالشهداء

63

رحمت اله

مصدق

فرمانده بهداری لشگر

1379/11/9

بیمارستان

شیمیایی

جنةالشهداء

64

محمد جواد

مصطفایی

فرمانده گردان زرهی

1361/2/16

خرمشهر

بیت المقدس

جنةالشهداء

65

مرتضی

معین

جانشین گردان زرهی

1361/2/15

خرمشهر

بیت المقدس

جنةالشهداء

66

حیدر علی

ملکی

فرمانده گردان

1362/12/7

جزیره مجنون

خیبر

جنةالشهداء

67

حسن

منتظری

فرمانده گردان پیاده

1367/1/19

فاو

تک عراق

جنةالشهداء

68

رضا

موحدی

فرمانده گردان مهندسی

1365/11/15

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

69

احمد

موحدی

فرمانده گردان مهندسی

1364/11/16

شلمچه

کربلای 5

جنةالشهداء

70

احمد رضا

موحدی

جانشین گردان پیاده

1362/7/28

سردشت

والفجر 4

جنةالشهداء

71

جعفر

میر عباسی

فرمانده گردان

1367/10/5

خرمشهر

کربلای 4

جنةالشهداء

72

سید محمد رضا

میردامادی

جانشین گردان پیاده

1361/1/1

رقابیه

فتح المبین

جنةالشهداء

73

غلامرضا

نورمحمدی

فرمانده محور

1363/12/22

جزیره مجنون

بدر

جنةالشهداء

74

سید محمد

نوریان

فرمانده گردان پیاده

1367/2/8

خرمشهر

پدافندی

جنةالشهداء

75

جعفر

یزدانی

فرمانده گردان استحکامات

1364/11/28

فاو

والفجر 8

جنةالشهداء

76

غلامرضا

یزدانی

فرمانده توپخانه

1384/10/19

ارومیه

ماموریت

جنةالشهداء

77

حسنعلی

یوسفان

فرمانده گردان

1361/8/16

ایلام، دهلران

محرم

جنةالشهداء

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/07/25
تعداد بازدید: 18930
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.