ملاقات با فرماندار

ملاقات با فرماندار

ملاقات با فرماندار فقط روزهای دوشنبه هرهفته انجام میپذیرد
  • زمان ملاقات فقط روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت هشت صبح لغایت دوازده انجام می گیرد
  • 7 − 3 =
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .